กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

3 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกตต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยประชาชนชาวตำบลวังตะกู ขอรับกล้าไม้ได้ที่ อบต.วังตะกู เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!