กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

18 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดสวนสุขภาพส้มจีนและบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง