5 ธันวาคม วันดินโลก

22 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๔

กำหนดหัวข้อกกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๔ คือ "Halt soil salinization.boost Soil productivity: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร

ร่วมกิจกรรมด้วยการติด Hashtag ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เช่น #WorldSoilDayThailand  #วันดินโลก   ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง