วัดวังตะกู

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (พรหมลิขิต) เจ้าอาวาสวัดวังตะกู
☎️โทร: 085 6251595,098 2959599