ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

6 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ดังนี้

กองช่าง  พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานผลิตน้ำประปา  จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 13-21 มิถุนายน 2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง