ระกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบประปาผิวดิน กำลังผลิต 120 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2562 ]