ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบประปาผิวดิน กำลังผลิต 120 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2562 ]