ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา จำนวน 2 รายการ งวดที่5 [ 19 ก.ย. 2561 ]