ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายเอนก ถ้ำรักตนไพศาล เลียบถนนวังตะกู-หนองปากโลง ถึงบริเวณที่ดินนายไพสิทธิ์ ลิ้มชาโตอมตะ [ 14 ส.ค. 2561 ]