ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนนสวนตระไคร้-ม่วงตารศถึงสะพาน2 [ 4 ก.ค. 2561 ]