Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
   
 
     
 
 
>> ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิอกฯ ประจำไตรมาสที่ 4  [ 22 ต.ค. 2563 ]  
>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 14 ก.ย. 2563 ]
>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
>> ระกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบประปาผิวดิน กำลังผลิต 120 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 21 ก.พ. 2562 ]
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบประปาผิวดิน กำลังผลิต 120 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 30 ม.ค. 2562 ]
>> ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา จำนวน 2 รายการ งวดที่5  [ 19 ก.ย. 2561 ]
>> ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายเอนก ถ้ำรักตนไพศาล เลียบถนนวังตะกู-หนองปากโลง ถึงบริเวณที่ดินนายไพสิทธิ์ ลิ้มชาโตอมตะ  [ 14 ส.ค. 2561 ]
>> ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนนสวนตระไคร้-ม่วงตารศถึงสะพาน2  [ 4 ก.ค. 2561 ]
>> ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยโรงแร่  [ 4 ก.ค. 2561 ]
>> ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก (Overley) หมู่ที่ 6 ถนนสายท่าขี้เหล็ก  [ 4 ก.ค. 2561 ]
>> ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา จำนวน 2 รายการ งวดที่3  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
>> ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย เฉพาะชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) จำนวน 21 แห่ง หมู่ที่ 1-8  [ 7 มิ.ย. 2561 ]
>> ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา จำนวน 2 รายการ งวดที่2  [ 17 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถยต์บรรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  [ 15 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1  [ 5 เม.ย. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |