ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]