Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
   
 
     
 
 
  ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา)   [ 23 มี.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล))   [ 11 มี.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563 (ม.ค.2563) [ 18 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563 (ธ.ค. 2562) [ 18 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563 (พ.ย. 2562) [ 18 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล)) [ 21 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563 ( ต.ค. 2562) [ 18 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563 (1-15 ก.พ. 2563) [ 18 ก.พ. 2563 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563 (1-15 ก.พ. 2563)

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู [ 27 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจนายกองค์การบรหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 8 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 25 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 อักษร บ-ฮ (ต่อ10) [ 23 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 อักษร บ-ฮ (ต่อ9) [ 23 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |